Kalo tek përmbajtja

Qendrat shoqërore

Një nga qëllimet e LGBTI Junajted është që t’i fuqizojë pjesëtarët e komunitetit LGBT+ nga Pellagonia, rajoni juglindor dhe jugperëndimor të Republikës së Maqedonisë së Veriut duke u ofruar vende të sigurta për t’u takuar dhe për t’u inkuadruar në aktivitete strategjike, taktike dhe edukative.

Liderët/et LGBT+ nga këto rajone, me mbështetje të LGBTI Junajted, tashmë organizojnë qendra të tilla shoqërore pop ap në hapësira siç janë zyrat e organizatave tona partnere të vendosura në vende siç janë qytetet Manastiri, Ohri dhe Strumica. Nëpërmjet këtij aktiviteti i përkrahim liderët/et LGBT+ të vazhdojnë të organizojnë takime për komunitetitn LGBT+ të paktën një herë në muaj në secilin nga tre rajonet e lartëpërmendura.

Takimet përbëhen nga shikimi i filmave, leximi i poezisë, diskutime tematike, festat joformale, shoqërimi, pikniqe dhe aktivitete të tjera shoqërore.

Tetovë

Gjevgjeli

Gostivar

Manastiri

Strumicë

Prilep

Nëse jeni person LGBT+ nga këto rajone ose prindër, miq ose përkrahës të komunitetit LGBT+ dhe jeni të interesuar të merrni pjesë në këto takime, për t’u informuar për vendin dhe kohën e mbajtjes së takimeve, si dhe për programin gjegjësisht aktivitetin e planifikuar në ditën që dëshironi të merrni pjesë, ju lutemi të na shkruani në e-mailin e caktuar ose na telefononi në 075 356 202.

Personat e interesuar nga qytetet e afërta janë gjithashtu të mirëseardhur në takimet dhe shpenzimet e udhëtimit do të mbulohen nga LGBTI Junajted.

Facebook

Instagram

Twitter