Kalo tek përmbajtja

Nepali u bë vendi i dytë aziatik që mundësoi martesat për partnerët e të njëjtit seks

Me hapat e bërë në të drejtat e njeriut, Nepali u tregua si një pionier në luftën për barazinë martesore në Azi. Pas vendimit historik të Gjykatës së Lartë më 28 qershor, vendi është gati të bëhet i dyti në kontinent që njeh ligjërisht martesat e të njëjtit seks, duke i hapur rrugën qindra çifteve që të zyrtarizojnë bashkësitë e tyre.

Pavarësisht se Kodi Civil i Nepalit aktualisht e përshkruan martesën vetëm si bashkësi midis një burri dhe një gruaje, vendimi vizionar i gjyqtarit Til Pradad Shresta hapi terrenin për ndryshime të rëndësishme. Ai urdhëroi regjistrimin e menjëhershëm të martesave të të njëjtit seks, ndërkohë që qeveria kalon procesin e ndryshimit të legjislacionit ekzistues.

Aktivisti i shquar LGBTI+ Sunil Pant, i cili bëri histori si deputeti i parë gej në Parlamentin e Nepalit, përshëndeti vendimin transformues. “Njerëzit tashmë po festojnë. Ata nxitojnë të kthehen në fshatrat e tyre për të mbledhur dokumentet për martesat e tyre”, tregon Pant. Ai parashikon që rreth 200 çifte të të njëjtit seks mund të regjistrojnë bashkësitë e tyre në muajt e ardhshëm.

Gjykata e Lartë e Nepalit ka tërhequr admirim për mbrojtjen e vazhdueshme të të drejtave të komunitetit LGBTI+ përmes një sërë vendimesh. Që nga viti 2007, gjykata urdhëroi qeverinë të formonte një komision që do të ishte përgjegjës për përgatitjen e një projektligji për legalizimin e martesave të të njëjtit seks. Në vitin 2015, ky komitet avokoi për njohjen e martesave të të njëjtit seks bazuar në parimet e barazisë. Megjithatë, administratat e njëpasnjëshme nuk kanë arritur të miratojnë legjislacionin e rekomanduar, duke nxitur ndërhyrje të mëtejshme gjyqësore. Në fillim të këtij viti, në mars, gjykata i urdhëroi qeverisë të njohë martesën e një çifti të të njëjtit seks që janë martuar në Gjermani.

Vendimi i fundit i gjykatës pasqyron padurimin e dukshëm me vonesat e qeverisë dhe demonstron një përkushtim të vendosur për avancimin e të drejtave për barazi të plotë. Kushtetuta e Nepalit e vitit 2015 parashikon ndalimin e diskriminimit gjinor dhe siguron mbrojtje për pakicat seksuale.

Implikimet e këtij gjykimi historik jehojnë përtej kufijve të Nepalit, duke shërbyer si një moment historik për të drejtat e barabarta në rajon. Barra tani bie mbi kabinetin dhe parlamentin e Nepalit për të përshpejtuar procesin e ndryshimit të ligjeve ekzistuese për të realizuar plotësisht premtimin e barazisë për të gjithë qytetarët.