Kalo tek përmbajtja

Thirrje për qetësim të tensioneve dhe vazhdim të konsultimeve të gjera për të ashtuquajturin “Propozimi francez”

Ngjarjet aktuale na vënë para sfidave serioze, jo vetëm si njerëz nga organizatat qytetare por edhe individualisht, si qytetarë.

Disa grantistë nga Civika mobilitas iniciuan një reagim të përbashkët ndaj zhvillimeve të fundit në të cilat dhuna kërcënon të zë vendin e protestave dhe debateve paqësore.

Në vazhdim lexoni Thirrjen në tërësi dhe listën e organizatave qytetare që mbështesin nismën.

Thirrje për qetësim të tensioneve dhe vazhdim të konsultimeve të gjera për të ashtuquajturin “Propozimi francez”

Ditët e fundit po zhvillohen ngjarje ndaj të cilave nuk mundemi dhe nuk duhet të mbetemi vëzhgues të heshtur. Ato prekin në thelbin e demokracisë dhe në veprimin tonë si organizata qytetare. E gërryejnë paqen dhe tolerancën, vlera të cilat shoqëria i ndërton me shumë mundim. Vlera në të cilat është investuar përpjekje e fort nga të gjithë vepruesit shoqëror, institucionalë dhe individualë. Përpjekje rezultati i së cilës janë marrëdhënie të ndërtuara të bazuara në pranimin e dallimeve dhe përfitim i përbashkët nga ndërvarësia. Shoqëria jonë multikulturore është shenjë mbrojtëse e shtetit tonë dhe prandaj nuk duhet të lejojmë askënd që t’i shkatërroj vlerat tashmë të ndërtuara.

Prandaj, ne organizatat qytetare të poshtë nënshkruara e dënojmë dhunën e cila ndodhi gjatë protestave paqësore me të cilat qytetarët e shprehin qëndrimin e vetë për (të ashtuquajturin Propozimin francez) kushtuar negociatave marrëveshjeve maqedonase-bullgare. I dënojmë të gjithë ata të cilët me vetëdije ose pa vetëdije inkurajojnë zhvillim të dhunshëm të protestave. Apelojmë te të gjithë të përfshirët në protestat të sillen me përgjegjësi. Kërkojmë nga partitë politike publikisht të distancohen nga incidente të këtilla, ndërsa nga institucionet dhe qytetarët në mënyrë aktive të angazhohen të dekurajojnë pjesëmarrësit në protestat që të mos përdorin veprime të dhunshme. Apelojmë deri te mediumet për informim profesional dhe objektiv të qytetarëve.

Protestat paqësore janë një nga mënyrat për shprehje të mendimit personal. Të pasurit qëndrim dhe prezantimi i tij është përfitim demokratik. Edhe pse atë qëndrim ndoshta mund të mos e ndajnë të gjithë bashkëqytetarët – zgjidhja nuk është shmangia dhe heshtja. Prandaj apelojmë të vazhdojë debati për “propozimin francez” në të gjitha nivelet. Ai të jetë gjithëpërfshirës, të zgjasë aq sa është e nevojshme që të prezantohen të gjitha argumentet të cilat do të çojnë në një vendim të informuar “për” ose “kundër” propozimit ose nëpërmjet kërkimit të “zgjedhjes të ndërmjetme”.

Paqja dhe stabiliteti, prosperiteti dhe demokracia janë përgjegjësi e të gjithë neve, janë shumë të çmuara për t’ua lënë vetëm partive politike.

Organizatat qytetare përkrahëse të nismës:
 1. Qendra maqedonase për bashkëpunim ndërkombëtar – MCMS
 2. Shoqata e lezbikeve, gej, biseksualëve/eve dhe transeskualëve/eve LGBT Junajted, Tetovë
 3. Shoqata humanitare për ndihmë dhe përkrahje të personave me nevoja të posaçme “Bravura kooperativa”, Delçevë
 4. Qendra për zhvillim të qëndrueshëm të komunitetit Dibër
 5. Shoqata e Romëve “Çerenje”, Shtip
 6. Shoqata për promovimin dhe mbrojtjen e të drejtave të punëtorëve “Punëtor i denjë”, Prilep
 7. Instituti për Politikë Evropiane (EPI), Shkup
 8. Shoqata për luftë kundër kancerit LUFTËTARE PËR ÇDO DITË TË RE, Shkup
 9. Koalicioni Rural, Kërçovë
 10. Shoqata për iniciativë demokratike (ADI), Gostivar
 11. Qendra e Dialogut për demokraci deliberative, Prilep
 12. Organizata e grave Lozovo
 13. Shoqata IZVOR, Kratovë
 14. Shoqata për zhvillim rajonal FORUMI EKONOMIK BALLKAN, Shkup
 15. Shoqata për avancimin e kooperativave bujqësore ASOCIACIONI MAQEDONIAS I KOOPERATIVAVE BUJQËSORE
 16. Instituti për shkenca sociale dhe humanistike – Shkup
 17. Ambasada e parë e fëmijëve në botë Megjashi, Shkup
 18. Instituti për hulumtim të zhvillimit shoqëror RESIS, Shkup
 19. Asociacioni rom për gratë dhe të rinjtë “Luludi”
 20. SHOQATA MEDIA PLUS – SHTIP
 21. Qendra komike e Maqedonisë – Veles
 22. Shoqata për mbështetje të personave që jetojnë me HIV – BASHKË MË TË FORTË, Shkup

Paralajmërim: Për të gjithë organizatat joqeveritare lista për mbështetje të inicijativës është e hapur në email adresën: